Systemische team coaching

Elk systeem, dus ook een organisatie, een afdeling of een team, is gericht op het verkrijgen van evenwicht. Disbalans is een uiting van een verstoring in dit evenwicht. Systemische teamcoaching is erop gericht inzicht te krijgen in hoe het team zich als geheel gedraagt. Het geeft zicht op de interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden en de oorzaak  van de disbalans.

Deze vorm van teamcoaching maakt zichtbaar wat er in de onderstroom speelt waardoor het team inzicht krijgt in hoe bepaalde patronen zijn ontstaan en hoe zij deze zelf creëren of in stand houden. Wanneer datgene wat in de onderstroom aanwezig is zichtbaar wordt, dan kunnen belemmerende patronen omgebogen worden naar nieuw gedrag dat bijdraagt aan een sterke samenwerking en het beoogde resultaat.

Volgens de systeembenadering zijn er in elk systeem drie basiswetten (of oerkrachten of wetmatigheden) aan het werk. Energie kan optimaal stromen als aan een aantal basiswetten voldaan wordt. Het gaat om binding, balans en ordening.

Binding

Binding

iedereen en alles het recht heeft om erbij te horen, vanuit de behoefte aan erkenning

Balans

er een balans is tussen geven en nemen, vanuit de behoefte aan gelijkwaardigheid

Ordening

iedereen neemt de goede plek binnen het systeem in, vanuit de behoefte aan een stevige basis

Anders dan bij een familiesysteem is een duidelijk kader binnen organisatiesystemen niet altijd vanzelfsprekend of helder. Om die reden is het besteden van aandacht aan het bieden van een duidelijk kader, naast bovengenoemde basiswetten, ook van groot belang.

Als aan deze basisvoorwaarden niet voldaan wordt, raken de verhoudingen binnen de organisatie verstoord. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Dit kan zich uiten in onder andere:

Binnen de systemische teamcoaching wordt gebruik gemaakt van systemische interventies, zoals bijvoorbeeld een organisatieopstelling. Via een opstelling (met representanten of houten poppetjes) wordt het onbewuste beeld zichtbaar en hierdoor komt de informatie in het bewustzijn. Er ontstaat als het ware een sociogram. Wanneer we ergens bewust van zijn, ontstaat er vrijheid om een keuze te maken. Het nieuwe beeld kan hierdoor het oude beeld vervangen.

KrachtVol in Bedrijf is uw partner bij:

"Het gaat om binding, balans en ordening."

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik ervan.