Individuele coaching

Coaching is één van de meest effectieve instrumenten die bijdragen aan het welzijn van de medewerker.

Coaching bij KrachtVol in Bedrijf kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Gedrag, gevoel en het fysieke lichaam zijn met elkaar verbonden en dus niet los van elkaar te bezien. Immers, wanneer iemand een burn-out heeft dan kan zich dat uiten in lichamelijk en emotionele klachten, maar ook in gedragsveranderingen en cognitieve problemen.

Enkele voorbeelden van klachten waarmee je bij mij terecht kunt:

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt.

Ongewenst gevoel

Ongewenst gevoel

Je wordt ‘overvallen’ door bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, eenzaamheid, wanhoop. Dit kan o.a. leiden tot concentratieproblemen, stress, slapenloosheid.

Fysieke klachten

We maken lange dagen en hebben het druk, zowel op ons werk als privé. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor stress, hetgeen weer kan resulteren in fysieke klachten en hormonale verstoringen. Andere (werk gerelateerde) klachten zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine, moeheid, lusteloosheid en spanning.

Bij KrachtVol in Bedrijf wordt gewerkt met een integrale aanpak zodat de medewerker zich je zowel emotioneel, geestelijk als lichamelijk weer prettig voelt en hierdoor het maximale uit het leven en werk kan halen. Dit kan door inzet van o.a. de volgende methoden:

NEI is een unieke methode ontwikkeld vanuit allerlei verschillende geneeswijzen en methodieken door de arts Roy Martina. Het is een methode die zich richt op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen. Zo ben je in staat de relatie te zien tussen hoe je jezelf voelt en je gedrag.

Zolang je bewuste en onbewuste niet in met elkaar in balans zijn, kost dat energie. Met NEI ga je op zoek naar datgene wat je belemmert om te doen wat je werkelijk wilt. Zodra je jezelf bewust bent van wat je tegenhoudt, heb je de mogelijkheid eraan te werken en te ontdekken wie je werkelijk bent en wilt zijn.

Bijna altijd hangen ook lichamelijke klachten samen met niet-verwerkte emoties. Emoties zijn die diepste, ultieme oorzaak van het niet goed functioneren van de energiestroom. Hierdoor ontstaat een keten van verschijnselen van binnen naar buiten.

Met een opstelling (door middel van vloerankers of het plaatsen van houten poppetjes) kun je je interne proces en beleving extern zichtbaar maken. Hierdoor krijg je inzicht in de processen die (onbewust) spelen. Het onbewuste beeld wordt zichtbaar waardoor de informatie in het bewustzijn komt. Wanneer we ergens bewust van zijn, ontstaat er vrijheid om een keuze te maken. Het nieuwe beeld kan hierdoor het oude beeld vervangen.

Opstellen kan op verschillende manieren. Tijdens opstellingen in één-op-één situaties wordt gebruik gemaakt houten poppetjes of vloertegels.

Familieopstelling

Familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Zonder veel woorden wordt zichtbaar welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien én wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol los te maken uit deze verstrikkingen.

Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling kan in een één-op-één situatie vooral inzicht geven in jouw positie in de organisatie, een afdeling of een team. Ook het doorgronden van organisatievraagstukken behoort tot de mogelijkheden.

Het hebben van een plek is één van de belangrijkste voorwaarden om (in een organisatie) te kunnen functioneren en gelukkig te zijn. En hoe meer je van hieruit een bijdrage kunt leveren, hoe steviger je plek vervolgens wordt. Als aan deze of aan andere basisvoorwaarden (binding, ordening en balans) niet voldaan wordt, raken de verhoudingen binnen de organisatie verstoord. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Dit kan zich uiten in onder andere problemen in de samenwerking, een hoge uitstroom van medewerkers, een hoog ziekteverzuim, gebrek aan verantwoordelijkheid, gebrek aan samenhorigheid.

Talentopstelling

Een talentopstelling maakt inzichtelijk hoe jouw talenten zich verhouden ten opzichte van een doel dat je wilt bereiken. Het is een manier om de verhouding tussen jouw ambitie en je unieke kwaliteiten te verwezenlijken. Met een talentopstelling breng je jouw talent in kaart: Waar ben je nu? Waar wil je naar toe? Hoe kom je daar met de talenten die je in huis hebt?

Het ruimtelijk positioneren van je talent brengt de onderlinge dynamiek van je talenten in beeld en het helpt je om voor jezelf een passende positie te vinden waarin je met jouw talenten volledige in je kracht staat ten opzichte van het doel dat je wilt bereiken.

NLP is een communicatiemodel dat ons op een praktische manier duidelijk maakt dat ons gedrag bepaald wordt door overtuigingen, voorgeprogrammeerde stappen en onbewuste reacties. NLP biedt technieken om op een snelle manier veranderingen bij jezelf en anderen te bewerkstelligen.

De kracht van NLP ligt, naast het in kaart brengen van iemands uniek ideaal of doel, vooral in het bereiken van dit doel door het mogelijk maken van veranderingen in vele aspecten van je leven.

Voor datgene wat we niet willen zien, sluiten we onze ogen of kijken wij weg. Voor datgene wat wij niet willen horen, sluiten wij onze oren. Maar dat wat we niet willen voelen, stoppen we weg … in ons onbewuste.

Inmiddels weten we dat alles wat we wegstoppen in ons onbewuste niet verdwenen is of inactief blijft. Je kunt het onbewuste zien als een ladekast, waarin trauma’s worden opgeslagen. Als de kast vol is, geeft het onbewuste signalen af aan het bewuste (middels herhaling). Deze signalen kunnen terugkerende gedachten zijn, emoties of lichamelijke impulsen. Kenmerkend is dat deze signalen niet zo maar ophouden. Ze presenteren zich in herhaling zolang we niet willen luisteren.

Emo-mindfulness is een methode die is ontwikkeld door Drs. N.J. Zimmermann en het onbewuste uit om dat wat samenhangt met dit probleem toe te laten zodat er emotionele rust omtstaat. De ladekast wordt als het ware opgeruimd en ontdaan van de dingen die we niet meer nodig hebben.

Basic Emotional Structuring Test (coping)

Basic Emotional Structuring Test (BEST) is ontwikkeld door psychiater en acupuncturist Dr. Hallym Calehr. Hij bracht in deze test, bestaande uit 10 felgekleurde koppen waarbij elke kop staat voor een emotie, de psychoanalyse van Freud samen met de basisprincipes van Ayurveda, de traditionele Chinese geneeskunde en homeopathie. Via de poppen krijg je inzicht in.

BEST geeft je inzicht in:

  • Jouw persoonlijke stijl, kwaliteiten en potentie
  • Hoe je omgaat met de buitenwereld, welk maskergedrag laat jij zien
  • Wat jouw belangrijkste stijl is wanneer je onder druk komt te staan
  • Met welk soort mensen je moeite hebt
  • Welke interacties er zijn tussen jou en belangrijke anderen zoals je partner, familieleden en collega’s
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik ervan.